Poslední kurz Alfa začal 22. září 2016 v 19 hodin na faře v Chrudimi a skončil před Vánoci.
Vždy se jedná o 12 neformálních večerů, kde se můžete dozvědět více o křesťanství a získat odpovědi na Vaše otázky.

Kurzy Alfa obecně

Co je Alfa?

Kurz Alfa je cyklus setkání po dobu 13 týdnů, která nabízejí výklad základních témat křesťanství, prostor k otevřené diskusi, možnost vzájemného sdílení a sblížení.

Setkání probíhají ve večerních hodinách. Během setkání se podává (většinou výborné) jídlo, po něm následuje přednáška. Po ní se hosté rozdělí do malých diskusních skupinek, kde diskutují o tématu večera. V nich se mohou cítit svobodní a mohou v příjemném prostředí hovořit o čemkoli. Každá skupinka má svého vedoucího.

Součástí kurzu je také společný víkend.


Pro koho?

Kurz Alfa je koncipován především pro lidi nevěřící a hledající. Může ale také dobře posloužit pro ty křesťany, kteří chtějí obnovit svou víru. Mohou přijít ti, kteří již nějakou víru mají, ale jsou bez zkušenosti s Bohem nebo ti, kteří přišli do církve nově.

Kurzy Alfa jsou prostorem, kde se můžete znovu svobodně otevřít a s druhými hledat odpovědi.

Každý je vítán!
Proč mají křesťané všude kříže?
Nejsou nějací divní?


O Kurzu Alfa

Průběh setkání

Na Alfě v Chrudimi Vás čeká přátelská atmosféra a příjemné zázemí. Seznámíte se tu s lidmi jako jste Vy, s lidmi, které podobně jako Vás zajímá něco víc, než jen konzumní styl života. Na úvod je vždy občerstvení, během kterého se často rozvine přátelská diskuze. Po něm proběhne přednáška na téma večera. Ve všech přednáškách jde v zásadě o stručný úvod do křesťanství. Každé téma vyvolává řadu otázek i námitek. Při následné diskuzi je možné tyto otázky položit a za pomoci moderátora a ostatních účastníků se na ně pokusit odpovědět.


Alfa v Chrudimi

Kurz Alfa v Chrudimi odstartuje 22. září 2016. Probíhat bude v budově římskokatolické fary (Školní nám. 56, Chrudim) každý čtvrtek až do poloviny prosince. Pokud si nejste jistí, zda chcete absolvovat kurz celý, můžete přijít pouze na jeden nebo dva večery v počátku kurzů. Potom se můžete rozhodnout, zda budete pokračovat nebo ne.

Pro účast na kurzu se přihlaste. Kurzy jsou zdarma, lze přispět libovolnou částkou na občerstvení a provozní náklady.

Harmonogram setkání

19:00

Začínáme večeří a vzájemným neformálním povídáním.

19:45

Přednáška na dané téma (viz Přednášky).

20:45

Diskuze. Patří k nejoblíbenějším bodům večera. V menších skupinkách je zde čas na probrání tématu, na pohovoření o zkušenostech z praktického života. Budeme rádi, když budete klást otázky a ptát se na to, co vás zajímá. Žádná otázka není nepatřičná nebo nevhodná. Nemusíte se vůbec stydět. Pokud budete jen poslouchat, pak je to také v pořádku.

21:30

Konec večera.
Je v naší společnosti vhodné mluvit o víře?
Témata přednášek

1) Jde v životě ještě o víc?

Co je křesťanství a kdo jsou křesťané? Je křesťanská víra nudná, nepravdivá, zbytečná? Nebo je naopak nadějí pro život? Co může mně osobně dát?

2) Kdo je Ježíš?

Byl Ježíš jen jednou z charismatických osobností minulosti? Jsou informace o něm hodnověrné? Proč někteří lidé chtějí následovat jeho život? Jak může někdo, koho popravili před dvěma tisíci lety, ovlivňovat naše životy?

3) Proč Ježíš zemřel?

Je křesťanství náboženstvím bolesti, smrti s dominantou ukřižování Krista? Jaký to má smysl, že se Ježíš obětoval? Co to znamená, že se obětoval za nás? I za ty, kteří v něj nevěří? Za mne, za tebe, za našeho souseda?

4) Jak získat víru?

Můžu víru nějak získat? Je to dar nebo přesvědčení? Potřebuji já něco jako víru?

5) Proč a jak se modlit?

Co je to modlitba? Je k něčemu dobrá? Je důležitá nebo je jen určitým zaříkávadlem? Vyslyší Bůh mé modlitby? Jak se máme modlit?

6) Proč a jak číst Bibli?

Je Bible nesrozumitelná, zastaralá? Může oslovit člověka 21. století? Co nás na čtení Bible odrazuje a co přitahuje?

7) Jak nás Bůh vede?

Jak nás může někdo vést, když ho nevidíme ani neslyšíme? Proč by nás Bůh měl vůbec vést? A chci vůbec, aby mě někdo někam vedl?

8) Kdo je Duch svatý? Co Duch svatý dělá? Jak mohu být naplněn Duchem svatým?

Víkendové setkání mimo Chrudim, kdy je věší prostor k bližšímu seznámení, rozsáhlejším diskusím o víře, o životě, o „ožehavých tématech“. Tento čas je intenzivní a nabídne společné i individuální ztišení. Je zde příležitost k modlitbě za Vás, za Vaše radosti i starosti. Témata promluv se budou točit okolo otázek: Kdo je Duch svatý? Jak může být mezi námi, když ho nikdo neviděl? Může být v nás? Jak je to možné, když jsme ho nikdy nepocítili?

9) Jak odolat zlému?

Co je to zlo a proč je pro nás tolik lákavé? Proč je tady a my mu musíme odolávat? A dá se vůbec zlu ubránit? Co když neodoláme? Má cenu se zlem bojovat, když mu podléháme?

10) Proč a jak mluvit s ostatními o víře?

Jak mluvit s druhými o něčem tak intimním, jako je víra? Jak překonat ostych a zábrany mluvit o těchto věcech? Jak mluvit o víře, abychom jí druhým nezprotivili?

11) Uzdravuje Bůh i dnes?

Je něco takového dnes možné? Jak Bůh může uzdravovat?

12) A co církev?

Co je to církev? Je to papež, kněží a mniši? Nebo do církve patřím i já? Proč lidé říkají víra ano, církev ne? Jak mohla církev v historii chybovat?

13) Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?

Lze použít v životě to, co křesťané hlásají? Je to obtížné nebo snadné? S čím se věřící v dnešní společnosti střetávají a jaká je jejich úloha? Jak získat trvalý vztah k Bohu? Jak neztratit svůj život?

Fotky

Víkend v Koclířově

4. - 6. 11. 2016

Stáhnout fotky
Víkend v Koclířově 2016

Víkend v Králíkách 2015

6. - 8. 11. 2015

Stáhnout fotky
Víkend v Králíkách 2015

Víkend v Králíkách 2014

7. - 9. 11. 2014

Stáhnout fotky
Víkend v Králíkách 2014

Kurzy Alfa - večery

18. 9. - 4. 12. 2014

Stáhnout fotky
Kurzy Alfa - večery
Proč Bůh dovolí existenci zla?
Náš tým

Rádi bychom Vám představili náš tým, který kurzy Alfa připravuje. Jde o naprosto normální a obyčejné lidi, které třeba potkáváte v obchodě, na ulici či na silnici.

P. Jiří Heblt

P. ThLic. Ing. Jiří Heblt

arciděkan, přednášející,
vedoucí diskusní skupinky

P. ThLic. Ing. Jiří Heblt působí od roku 2009 v Chrudimi. Před studiem teologie vystudoval stavební fakultu a pracoval jako projektant. Na kněze byl vysvěcen roku 1995. Rád jezdí na kole.

heblt@kurzyalfa-chrudim.cz
Petra Pudilová

Ing. Petra Pudilová

koordinátorka kurzů Alfa v Chrudimi, koordinátorka modlitební služby

Petra pracuje jako pastorační asistentka na faře v Chrudimi. Vystudovala ekonomickou fakultu. Je maminkou tří dětí.

petra@kurzyalfa-chrudim.cz

Přihlášení

Pro účast na kurzu se prosím přihlaste.

Přihlašení na Kurzy Alfa

Římskokatolická farnost Chrudim
Školní nám. 56
537 01 Chrudim
Email: prihlasky@kurzyalfa-chrudim.cz
Telefon: 469 622 029
Nyní není možné se přihlašovat na kurz Alfa.